Genåbning af Kirker

Menighedsråd og præster i pastoratet er i disse dage i løbende dialog om hvordan genåbningen skal håndteres forsvarligt lokalt hos os. Som skrevet i nyhedsmailen mandag formiddag må vi alle indstille os på en periode hvor langtidsplanlægning ikke er mulig og hvor ændringer til kalenderen kan komme med ganske kort varsel - så endnu engang vil vi henstille til at man løbende orienterer sig via hjemmesiden. Vi forsøger at planlægge en uge ad gangen - så det der er i kalenderen ud over indeværende uge kan man ikke regne med. Til de kommende Gudstjenester Kr.Himmelfart og Søndagen efter vil vi ved indgangen anvise pladser hvor man må sætte sig og vi håber der er plads til alle fremmødte, men kan ikke garantere det. Døren ind til Kirkecentrer i Strandby vil de første gange være låst af hygiejnehensyn og af samme grund vil der heller ikke her være hverken børnekirke eller kirkekaffe. Vi glæder os over at Kirken nu igen må slå dørene op og håber at se mange af jer til de kommende Gudstjenester. Med venlig hilsen Elling/Strandby/Jerup Menighedsråd