Et spadestik dybere

spadestik tidsloest

Vi er en åben bibelstudiegruppe, som mødes hveranden onsdag aften for at fordybe os i Guds ord.

Temaet for foråret er: Fornyelse i Guds nærvær. Synes du at det lyder interessant og higer du selv efter at blive fornyet, så kom, for så er dette forum også for DIG!

Hvornår?
Vi mødes i Kirkecenteret onsdag i lige uger kl. 19.30. 

Om meditation:
Meditation er en systematisk metode som man anvender for at vende sin opmærksomhed indad. Det er mental disciplin, der har til formål at komme bag om tanken og ind i en dybere tilstand af ro og udvidet bevidsthed. Der er mange forskellige måder at meditere på , men ofte indebærer det at opmærksomheden rettes mod et enkelt fokuspunkt.

meditation

Meditation er en anerkendt del af næsten alle religioner, og har været anvendt gennem mange tusinde år. Kristen meditation kan spores helt tilbage i den tidlige kristne tradition, og den handler om at man igennem stilhed og bøn bliver opmærksom på Guds nærvær og bringer Gud i centrum. Formålet med kristen meditation er altså at få fyldt sit sind med evangeliets budskab - lade sig fylde af Gud.

Måden vi vil benytte meditationen på er gennem en åndelig læsning af Bibelen, som kaldes Lectio Devina. Denne form for meditation er blevet praktiseret af munkene gennem kirkens historie. Lectio Devina har fokuspunktet i en bibeltekst hvor vi fordyber os og mediterer over en tekst.

Ønsker du at vide mere, så kan Brian Kajgaard kontaktes på 29 91 05 81